Kullanıcı Girişi


Üye Ol

Hakkımızda

İnsan Kaynakları

           E-PLUS Ecza Deposu Kalite Güvencesi, Prosedürleri, Personeli, Ekipmanları, Mal Kabul Şartları, Depolama Sistemi, Sevkiyatı, Ürün İadeleri, Acil Durum Planı ve Geri Çekme İşlemleri, Ürün Kontrolleri, Kayıtları ve Kendi Kendini Denetleme Sistemi ile ‘İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu’na göre ‘Kalite Güvencesi Sorumlusu’ bünyesinde faaliyet göstermektedir.

          E-PLUS Ecza Deposunda kalite sistemlerinin yerleştirilmesi ve devam ettirilmesi temel görevdir.

Kalite Güvencesi

        E-PLUS Ecza Deposunda işletilen kalite güvencesi sistemi, dağıtılan ürünlerin; mevzuata uygunluğunu, saklama şartlarının kontrolünü, kontaminasyonun önlenmesini, Stok kontrolünü, sevkiyat kontrolünü, geri çekme planlarını içermektedir.

         Kabul ve kontrol, depolama, temizlik ve saklama şartlarının kaydedilmesi, stokların ve sevkiyata hazır ürünlerin güvenliği, kayıtlar, sipariş kayıtları, iade ürünler, geri çekme plânı, iade ürünler için uygulanacak işlemler gibi ürünün kalitesini veya dağıtım aktivitelerini etkileyecek bütün işlemler ve usuller yazılı prosedürler hâlinde belirlenmiştir.

         Ecza deposunda yürütülen sipariş verme, mal kabul, depolama ve stok, sevkiyat, sevki alan ve ortam kontrolü, personel gibi konulardaki her türlü işlemlere dair kayıtlar tutulmaktadır.

             Mevzuata uyumun kontrolü için kendi kendini denetleme (otokontrol) sistemi bulunmaktadır.

Eğitim

           Ecza Deposu çalışanları ilâç, depolama, saklama  ve dağıtım konularında eğitime tabi tutulurlar ve eğitim uygun aralıklarla tekrarlanmaktadır.